Download PDF by Peter Olausson: 1914

By Peter Olausson

ISBN-10: 9137142844

ISBN-13: 9789137142845

Alla känner until mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en hunch eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read Online or Download 1914 PDF

Similar swedish books

Svenska Skrivregler - download pdf or read online

Svenska skrivregler är Språkrådets rekommendationer för hur guy skriver och utformar texter: stor och liten bokstav, kommatering, stycken och avstavning, tabeller och diagram and so on. I denna nya utgåva har fler avsnitt och råd lagts until, t. ex. ett om utformning av minnesanteckningar och rapporter, ett om alfabetisk sortering av företagsnamn och ett om varumärken och logotyper.

Efter The Pirate Bay - download pdf or read online

Issn 1654-6601
isbn 978-91-88468-25-3

The Pirate Bay, företaget som startade 2001 och som är den tjugonde mest besökta webbplatsen i Sverige och bland de a hundred mest besökta i världen.
Sedan starten har TPB varit involverad i ett antal tvistemål. År 2009 förlorade de ett uppmärksammat mål då ägarna tilldömdes ett skadestånd på ca 30 miljoner kronor.
Pirate Bays idé är att göra det enkelt för sina användare att dela torrentfiler med t ex musik och movie. Sidan håller koll på var ip-nummer finns och gör det på så sätt möjligt för användaren att ladda ner torrentfiler
Vilket slags web vill vi egentligen ha? Vem skall bestämma över nätet, och enligt vilka kriterier? Hur bör en progressiv nätpolitik se ut? Var utspelar sig samtidens mest brännande nätpolitiska konflikter? Hur skall guy förstå den delandets kultur som präglar net? Om fildelning är en folkrörelse, är det rimligt att kriminalisera en hel ungdomsgeneration? Kan upphovsrätten modifieras? Vilka framtida affärsmodeller för kultur- och mediedistribution existerar? Efter The Pirate Bay kan ett antal lärdomar dras. De bör ligga until eventually grund för, och användas i utformandet av en progressiv digitalpolitisk schedule. Medverkar i boken gör bland andra Andreas Ekström, Rasmus Fleischer, Lars Ilshammar, Nicklas Lundblad och Karl Sigfrid.

Download e-book for kindle: Kort om yttrandefrihet by Nigel Warburton

”Jag hatar dina åsikter males är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. ” Citatet brukar tillskrivas Voltaire och är en vanlig paroll bland yttrandefrihetens försvarare. Ändå är det få som är beredda att försvara alla yttranden i alla sammanhang.

New PDF release: Skrönikor från Färs: Piraten bodde också här

"Piraten bodde också här. Skrönikor från Färs" innehåller olika sorters korta, personliga texter - arga utbrott, allvarliga analyser och roande skrönikor - som skrivits until såväl riks- som lokaltidningar. Och ändå, trots att texterna varit publicerade förut, så är de lika levande idag.

Extra resources for 1914

Example text

Och en fråga som "Hur var det i helgen" ges helt olika svar om det är föräldrarna eller en kursare som frågar (gissar jag). RETORIK FÖR LÄRARE 45 RETORIKENS CENTRALA BEGREPP Vad den här texten - och retorik som vetenskap vill göra är att visa på redskap för att kommunicera med våra egna modeller och se om vi kan få dem att fungera ännu bättre, i Det är här de grekiska/latinska termerna kommer in. Tanken är att de ska vara redskap för att kommunicera med oss själva om de språkval vi gör. Eftersom vi alla möter påverkande information dagligen och själva försöker påverka vår omgivning, har vi inom oss tolkningsmodeller; modeller som vi byggt upp under en längre tid och som är betingade av den kultur och det sammanhang vi lever i.

Ex. att de ska tycka du som talare är en himla trevlig och intelligent person. Därför kan det vara bra att göra en syfteshierarki, med det viktigaste överst. Det kan låta skämtsamt när jag skriver att vi ska ta upp som syfte att vi vill att mottagarna ska tycka vi är intelligenta och trevliga. Men en av förutsättningarna för ett konstruktivt förhållningssätt till sambandet retorik-etik, är att vi åtminstone inför oss själva vågar stå för vilka skäl vi har för att öppna munnen. Det är mycket möjligt att det finns ett narcissistiskt drag i allt läreri.

Vad vi kan göra är att bidra till en situation där de lär sig något. Den här seriestrippen från Pricken fångar lite av den tanken. På mitt första föräldramöte som nyutexaminerad lärare lade jag på seriestrippen för att visa föräldrarna min pedagogiska grundsyn. Helt ärligt tror jag inte det fungerade så bra som det var tänkt. De förstod nog inte riktigt vad jag menade. Men jag vill tro att du som blivande lärare har större chanser att göra det. Att det inte räcker med 'att lära ut' något, eftersom mottagaren skapar betydelsen av ett budskap måste vi också undervisa på ett sådant sätt att eleverna lär sig.

Download PDF sample

1914 by Peter Olausson


by Kevin
4.0

Rated 4.04 of 5 – based on 12 votes